Aanmelding

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden. Vaak zal dit zijn op advies van uw huisarts of bedrijfsarts. Veel mensen vinden mij ook via internet of komen op advies van vrienden of bekenden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijskaart van een arts wel noodzakelijk.

Telefoon : 06-10412003
Van maandag t/m vrijdag ben ik op dit nummer zoveel mogelijk persoonlijk bereikbaar tussen 12 uur en 13.00 uur. U kunt ook inspreken. Ik bel u binnen 24 uur terug.

Aanmelding kan via E-mail :
Neem bij het eerste consult het pasje mee van de zorgverzekeraar en de verwijzing van de huisarts.

Hoe door Psychologenpraktijk Peter Zandvliet wordt omgegaan met persoonsgegevens vindt u in het Privacystatement

Wachtlijst per 01-08-2020 : de gemiddelde wachttijd tussen het moment van aanmelding via telefoon of email en het eerste gesprek (intake) bedraagt 2 weken. Er is geen wachttijd tussen intake en de start van de behandeling.

Wanneer u de wachttijd bij een behandelaar te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijst- bemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).