Werkwijze

In de verdere aanpak van uw problemen of vragen zijn er meerdere mogelijkheden.

Gesprekken kunnen verschillend van aard zijn. Soms is inzicht nodig in hoe bepaalde klachten zijn ontstaan of steeds opnieuw de kop opsteken. Maar ook het beter organiseren van uw leven qua planning en ritme kan doel zijn van de begeleiding. Soms zijn enkele adviesgesprekken noodzakelijk.

Cognitieve gedragstherapie of op Mindfulness gebaseerde cognitieve therapie wordt met name ingezet bij angst- en paniekstoornissen en depressies. EMDR wordt toegepast bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen.
Het aanleren van communicatieve vaardigheden en adem- en ontspanningsoefeningen (bij een burn-out!) kunnen een goede ondersteuning bieden.
Ook het meer (ver)beeldend werken via het lichaam ( houding, stem en beweging) of materiaal zoals krijt of klei kan worden voorgesteld. Dit laatste komt regelmatig voor bij mensen die niet alleen met een specifieke klacht bij mij komen maar het gevoel hebben als persoon niet echt uit de verf te komen.
Bij keuzevragen rond leven of werk maak ik ook gebruik van de Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) en Compositionwork, waarbij het zelfverhaal van de cliënt centraal staat.

Steeds zal bij de keuze van de aanpak zowel de aard van de klacht alsook uw persoonlijkheid mede een rol spelen. Dit plan van aanpak zal regelmatig met u worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld.