Werkwijze

Gesprekken staan centraal. Ik werk niet vanuit een vaste stramien of methodiek. We kijken samen wat nodig is. Gesprekken kunnen kort op elkaar volgen. Maar voor sommigen is een wat langere periode tussen de contacten prettiger om nieuwe inzichten toe te passen.