Algemeen

In mijn praktijk kunt u terecht voor diagnostiek, behandeling, begeleiding en advies bij allerlei klachten.
Dit kunnen bijvoorbeeld zijn :
lichte angst- en paniekstoornissen, burn-out, identiteitsproblemen, (verlies)verwerking, het omgaan met pijn en ziekte, onverklaarbare lichamelijke klachten, depressieve klachten, relatie- en communicatieproblemen, opvoedingsproblemen, vragen rond zingeving van leven en werk. Op verzoek doe ik begeleiding aan huis bijvoorbeeld bij een handicap of in een terminale fase. Kenmerkend voor het werk van een eerstelijnspsycholoog is een kortdurende begeleiding (8-10 consulten) en een generalistische aanpak. Ik maak dus gebruik van meerdere behandelmethoden.

Na aanmelding per telefoon of e-mail volgt een intake gesprek. Hierin komt de hulpvraag uitgebreid aan bod. Daarnaast worden enkele administratieve gegevens genoteerd en wordt er een korte toelichting gegeven op de te volgen procedure. De verdere intake- en diagnostische fase kan bestaan uit het invullen van een vragenlijst of het maken van een persoonlijkheidstest. Dikwijls wordt ook een beschrijving van de belangrijkste data en feiten van de levensgeschiedenis gevraagd. Na één of twee consulten wordt een voorstel tot een plan van aanpak gemaakt. Of deze aanpak ook werkt wordt regelmatig met u geëvalueerd.
Voor 2019 heb ik contracten afgesloten met alle grote zorgverzekeringen in de regio, waaronder VGZ/IZZ/IZA/Unive, CZ/OHRA/Delta Lloyd, Menzis en Achmea/ Zilveren Kruis/ Interpolis/FBTO. Voorheen werd mijn werk 'eerstelijns psychologische zorg' genoemd. Vanaf 2014 heet deze vorm van zorg officieel GBGGZ ( Generalistische Basis GGZ ).
De behandeling kan bestaan uit een kort traject, een middel traject of een intensief traject. Het gaat dan om globaal 5, 8 of 12 zittingen. Het verplichte eigen risico van € 385,- wordt aangesproken (indien niet al elders in de zorg besteed).

Ik ben in het bezit van de volgende kwalificaties en registraties: Registerpsycholoog NIP, Eerstelijnspsycholoog NIP, Lichaamsgericht werkende psycholoog NIP, Gezondheidszorgpsycholoog BIG. Tevens ben ik lid van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).
Informatie over het samenwerkingsverband met collega's in de Noordelijke Maasvallei vindt u hier.